مجموعه آثار استاد شهید مطهری 2

مجموعه آثار استاد شهید مطهری 2


آثار شهید مطهری در 30 جلد به همراه یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها، جلسات تفسیری و ...

آثار شهید مرتضی مطهری (رحمه الله) در 30 جلد، در موضوعات مختلف چون: انسان و سرنوشت، جهان‌‌ بینی توحیدی، ختم نبوت،‌‌ امامت و رهبری و ...

اجرا در ابزار