Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Şartlar ve Kurallar  Ebrinur Websitesi (Abrenoor.ir)

Değerli kullanıcı

İslamî İlimler Bilgisayar Araştırmaları Merkezi (Nur Merkezi) yazılımının‌ üreticilerinin (ve bu Merkez’in) maddi ve manevi mülkiyet haklarına saygı duyarak bu Merkez tarafından sunulan ürünleri kullanma şartlarına dikkat‌ eden tüm kullanıcılara sonsuz teşekkürlerini bildirir‌ .

önemli nokta: lütfen aşağıdaki kural ve şartları‌dikkatle inceleyin; çünkü siteden yararlanmaya devam edebilmeniz için «Ebrinur» bütün bu kural ve şartları inceleyip kabul ettiğiniz anlamına gelir ‌bu şartları kabul‌ etmediğiniz takdirde bu siteden yararlanmanıza izin verilmeyecektir. Bu kurallarda «web sitesinden kasıt» sitesi «Ebrinur» «yazılımının panosu‌Nur yazılımlarından» kastedilen «نور» «Merkezi İslamî İlimler Bilgisayar Araştırmaları » olarak‌anlaşılmalıdır.

1. Site kuralları:

Bu site, İran İslam Cumhuriyeti’nde cari kanunlara göre tasarlanıp uygulamaya‌ konmuştur. İran İslam Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi mülkiyet ve ticari markalar yasaları tarafından‌ desteklenmektedir.

2. Şartların sınırları:

Bu kural ve şartlar, sitenin kullanımı, veri tabanının teknik yapısı ve kendisine yüklenen veya bu veri tabanı aracılığıyla‌ kullanıma sunulan herhangi bir veriyle‌ ilgilidir.‌

3. Size izin verilmiştir:

Nur« sitenin ve burada sağlanan yazılımın‌ sahibi olarak», size siteyi ticari olmayan‌ , bilimsel ve kişisel amaçlarla ilgili kısıtlamalara uygun olarak kullanmanız için tescilsiz‌ devredilemez‌ bir izin vermektedir.

4. kısıtlamaları‌Kullanm:

4-‏1 Her kullanıcının bir hesabı olabilir ve Site‌ aksini tespit ederse hesabı sonsuza kadar veya sınırlı bir süre için bloke edebilir. Mükerrer ve sahte hesaplar‌ oluşturmaktan kaçınılmalıdır.‌

Not: Bu sitenin kullanıcıları, hesaplarını sadece‌ ticari olmayan ve araştırma amaçlı kullanım için birinci derece‌ akrabalarına verebilir ve başkalarına devretmelerine izin verilmez.

4-‏2 Sitenin her türlü yasa dışı veya ilan edilmiş kural ve şartlara aykırı kullanımı yasaktır ve her türlü kullanımın sorumluluğu kullanıcıya aittir‌ .

4-‏3 Sitede güvenlik ihali, tersine mühendislik, veritabanından ve bağlı kuruluşlarından‌ herhangi bir yazılım‌ veya teknolojiyi uygulamak‌ , monte etmek‌ veya işlemek yasaktır ve yasal kovuşturmaya tabidir.

4-‏4 Bu merkezin yazılı, sesli, görüntülü kaynakları, logo ve armaları dahil olmak üzere‌ sağlanan veritabanı ve yazılımların‌م‌ içeriği ve kullanılan diğer bilgiler‌ İslamî İlimler Bilgisayar Araştırmaları Merkezi'nin ve eser sahiplerinin (manevi mülkiyet yasalarına uygun şekilde) yazılı izni ve onayı olmadan‌ bütün, bir kısım, çevrimiçi (online)‌ veya çevrimdışı (offline)‌ olarak ‌ücretsiz veya ücretli olarak kullanılamaz.

4-‏5 Veritabanında yer alan ‌yazılımın‌ tüm maddi ve fikri hakları ve faydaları münhasıran »Nur«'a aittir. Bu haklar, bir bütün olarak yazılımı‏ ve bileşenlerini (özellikle bu bileşenler‌ telif hakkını belirtmese de) ve yazılımda‏ kullanılan‌ teknik ve araştırma yöntemlerini‏ , elektronik metinleri, metinli veya metinsiz meta verileri­ , kelimelerin harekelenmesini­ , metin işaretlerini (format)­ , metinlerin zenginleştirilmesi‏ ve tashihini, çeşitli listeleri‏ ,sesler‏ , resimler, videolar‏ , animasyonlar‏ , haritalar, modeller, istatistikler, tablolar‏, grafik sayfaları, her birinin tasarımları‏ ve bileşenleri, programın ve bileşenlerinin teknik kaynaklarını kapsamaktadır. İran‏ İslam Cumhuriyeti tarafından kabul edilen telif hakkı, dağıtım ve çoğaltma yasaları ve uluslararası­ anlaşmalar onu ‏korumaktadır.

4-‏6 Sayın kullanıcı, ‌‌yazılımdan‌‏ kitap veya elektronik kaynak parçalarını çıkartıp‏ bunları bağımsız olarak‌ veya başka bir ‌yazılımda‌‌ çoğaltmanıza, satmanıza, bağışlamanıza veya bu elektronik kaynakları topluca veya tek tek fiziksel olarak basılması veya dağıtılması yoluyla herhangi bir şekilde dağıtıp yayınlamanıza ve başkalarının kullanımına sunulması veya ticari veya ‌reklam amaçlı kullanılmasına izin verilmemektedir.

4-‏7 Nur sitelerindeki eserlerin çoğunun maddi ve fikri mülkiyet hakları gerçek ve tüzel kişilere ait olduğundan‌ ve Nur Merkezi bunları eser sahiplerinin veya ilgili yayıncıların izni ile kullandığından‌ kullanıcılar, sitede yayınlanan kaynakların izinsiz kullanımının hem Merkezin yasal ve dini haklarını, hem de kitap yayıncıları ve yazarlar ile ilgili bilimsel ve kültürel kaynakların maddi ve fikri mülkiyet haklarını da ihlal ettiğini unutmamalıdır. Bu durum, «Yazar ve Sanatçıların Haklarının Korunmasına Dair Kanun1348» uyarınca onlar tarafından da kovuşturulabilir.

4-‏8 Bu sitenin yazılımını, Nur tarafından sunulmuş yazılım yoluyla‌ sağlanan şablonlar‌ dışındaki şablonlar aracılığıyla‌ edinmek -yazılımların mobil, ağ ve sanal vs. şablonlar&zwnj şeklinde sağlanması dahil- »Nur« haklarının açık ihlalidir ve yasa dışıdır. Sözkonusu yazılımların‌ her türlü sunumu ve bunun her şekli sadece «Nur»’a aittir.

4-‏9 Makalenizi, kitabınızı veya tezinizi yazma araştırmasını yapmak için bir veya daha fazla yazılımı ve hizmetlerini veya araçlarını kullandıysanız araştırma, makale, kitap, tez veya yayının “takdir ve teşekkür” veya “kaynaklar ve referanslar” bölümünde ya da “araştırma yöntemi” kısmında yazılımın adını kullanın. Önerdiğimiz cümle şöyledir:

“Bu yazı/telif/kitap/makale/tez/dergi/araştırma sırasında … (yazılımların adı belirtilecektir) yazılımı kullanılmıştır.”

Bir kaynaktan yaptığınız toplam aktarmanın 30 sayfayı geçmemesi gerektiğini hatırlatmalıyız.

4-‏10 Metinlerin harekelenmesi, »Nur«’un harekeleme­ bölümünün araştırmacılarının yorulmak bilmeyen çabalarının‏ sonucudur ve bu çalışmanın sahibi »Nur«’dur. Bilimsel ve araştırma amaçlı olmayan ticari hedefe dönük her türlü alıntı ve kullanım yasaktır.‌

5Kuruluşların kullanım lisansına ilişkin yükümlülükleri:

5-‏1 Sözleşmeye taraf olan tüm kurum ve şirketler, kullanıcılarına, siteyle imzaladıkları sözleşmede belirlenen erişim‌ kapsamına göre gözetimi yapılabilen erişimi sağlamakla yükümlüdür.‌ Kullanıcıların belirlenmiş kuralları‌ ihlal etmesinden sorumlu oldukları açıktır.‌

Not :  Veritabanının üzerinde anlaşmaya vardığı kuralların ihlali durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak‌ feshedebilir.‌

5-‏2 Veritabanına erişim, kuruluş ve şirketlerin‌ kendileri tarafından‌ tanıtılan‌ belirli «I‌P‌'leri» aracılığıyla sağlanır.‌

6. Kullanım lisansı için yetkili kullanıcıların sorumlulukları:

6. Sorumluluklar 6- & rlm;1 Kullanıcıların kullanıcı adlarını ve şifrelerini korumaları gerekmektedir.

6- & rlm; 2 Telif hakkı ve site kurallarının herhangi bir şekilde ihlali aboneliğin feshedilmesine neden olacaktır.

6- & rlm; 3 Şeriata ve İslam Cumhuriyeti yasalarına aykırı herhangi bir görüşün kaydedilmesi ihlal olarak kabul edilir ve veri tabanı bunu silebilir veya düzenleyebilir.

7. Gizlilik:

Site, kişisel bilgilerin gizliliğini ve kullanıcıların‌ gizliliğini korumayı taahhüt eder ve bunu başarmak için her türlü çabayı gösterir.‌ Bu sitede kayıtlı erişim ve kullanıcı profilleri‌ başkalarıyla paylaşılmayacaktır.

8. Kural ve şartların ihlali:

Kullanıcının bu hüküm ve koşullardan herhangi birine uymaması bu siteyi kullanma izninin sona ermesine‌ neden olacak ve kullanıcı siteye veya diğer muhtemel gerçek veya tüzel kişilere verdiği zararı telafi etmekle yükümlü olacaktır.

9 Mücbir sebepler, afetler ve ‌öngörülemeyen‌ teknik koşullar:

Site, mücbir sebepler ve ‌öngörülemeyen‌ teknik koşullar nedeniyle söz konusu koşullar kontrolden çıkmaya devam edene kadar sözleşmenin yürürlüğe girmesine neden olan­ yükümlülüklerini‌ yerine getirmekten muaf olacaktır.

 

Gerekli uyarılar:

  • Yukarıdakilere ek olarak‌ 2000» yılında kabul edilen Bilgisayar‌ Yazılımı Üreticilerinin‌ Haklarının Korunması Hakkında Kanun hükümleri« Saygın kullanıcılar tarafından takip edilmeli ve dikkate alınmalıdır.
  • »Nur«, yazılımların‏, veri tabanlarının‏ üretilmesi, dağıtılması ve çoğaltılması için gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayrı bir sözleşme ile ve yazarların ve yayıncıların maddi ve fikri mülkiyet haklarına uygun olarak sağlamaya hazır olduğunu ilan eder.
  • Gerçek veya tüzel kişiler, bu merkezi ve bağlı veri tabanlarını‌ tanıtmak için web ve sosyal ağlarda‌ ilgili logo veya logoları kullanabilirler.
  • Herhangi bir belirsizlik veya soru durumunda, 32936271-225 numaralı telefondan veya e-posta adresinden İslamî İlimler Bilgisayar Araştırma Merkezi kullanıcıları ile Support@noorsoft.org iletişime geçilebilir.

Teşekkürler

İslamî İlimler Bilgisayar Araştırma Merkezi