کتابخانه همراه نور - 1083 عنوان کتاب

کتابخانه همراه نور - 1083 عنوان کتاب


کتابخانه همراه نور - 1083 عنوان کتاب

کتابخانه نور، مجموعه نرم‌‌افزاری است که برای ارائه و مطالعه کتب الکترونیکی به‌‌ویژه در حوزه علوم اسلامی - انسانی تهیه شده است. این مجموعه با بهره‌‌گیری از گنجینه‌‌ غنی منابع مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در جهت بهبود فضای مطالعه و پژوهش، در اختیار علاقه‌‌مندان به حوزه کتاب و کتاب‌‌خوانی قرار گرفته است.

اجرا در ابزار