مجموعه آثار ابن رشد

مجموعه آثار ابن رشد


متن کامل 70 عنوان در 90 جلد از آثار ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد اندلسی، فیلسوف، شارح و مفسر آثار ارسطو، فقیه و پزشک برجسته در قرن ششم، به همراه کتب مرتبط با آثار ایشان ...

اجرا در ابزار