وصیت نامه امام خمینی (سلام الله علیه)

وصیت نامه امام خمینی (سلام الله علیه)


متن کامل وصیت‏نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی سلام الله علیه  به همراه  درختواره موضوعی  با محورهای:سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اقشار و گروه های اجتماعی و ...

اجرا در ابزار