مجموعه آثار آیت الله العظمی محمد ابراهیم جناتی

مجموعه آثار آیت الله العظمی محمد ابراهیم جناتی


35 جلد کتاب از آثار آیت‌الله العظمی محمد ابراهیم جناتی و آثار مرتبط

متن 18 عنوان کتاب از آثار آیت‌الله العظمی محمد ابراهیم جناتی و آثار مرتبط در 35 جلد به زبان فارسی، عربی و اردو، در موضوعاتی چون: فقه، تاریخ فقه، سرگذشت فقیهان، اجتهاد و فتواها در اهل سنت و شیعه، وحدت اسلامی

اجرا در ابزار