مجموعه آثار حضرت آیت الله مشکینی

مجموعه آثار حضرت آیت الله مشکینی


مجموعه آثار حضرت آیت الله مشکینی

ارائه آثار آیت الله مشکینی، در 23 عنوان و 50 جلد، مشتمل بر: ترجمه قرآن کریم به فارسی (در بخش امکانات نرم‌‌ افزار)، تفسير روان، تفسير مبسوط و ...

دریافت فایل اجرایی