مجموعه آثار کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی

مجموعه آثار کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی


ارائه متن حدود 500 عنوان مقاله با موضوع «قرآن و علوم انسانی» در محورهای : روش‌شناسی قرآن و علوم انسانی، جریان‌شناسی و شخصیت‌های قرآن و علوم انسانی، اعجاز علمی و نظریه‌پردازی در علوم انسانی، قرآن، حقوق و فقه، قرآن و اخلاق و ...

اجرا در ابزار