فصلنامه تخصصی ره آورد نور

فصلنامه تخصصی ره آورد نور


نخستین نشریه تخصصی در زمینه مطالعات رایانه ای علوم اسلامی

معرفى اجمالى نرم‌‌افزارهاى اسلامى‏، نقد و بررسى نرم‌‌افزارهاى اسلامى‏، اطلاع رسانی از تحولات انفورماتيك علوم اسلامى‏ و...

اجرا در ابزار