مجموعه آثار آیت الله صادقی تهرانی رحمه الله

مجموعه آثار آیت الله صادقی تهرانی رحمه الله


متن كامل ۲۱ عنوان كتاب فارسي و عربي در ۷۰ جلد از آثار فقيه مصلح، حكيم متأله و مفسر عاليقدر شيعه، آيت الله صادقي تهراني، مشتمل بر نقد و بررسي بيش از ۵۰۰ فتواي مخالف قرآن و...

اجرا در ابزار