سید الساجدین علیه السلام

سید الساجدین علیه السلام


به مناسبت برگزاری همایش بین المللی امام سجاد علیه السلام

ارائه ده‌‌ ها عنوان کتاب درباره: ابعاد سیره و زندگانی امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه و رساله حقوق، به صورت متنی و تصویری، در زبان ‌‌هایی همچون: فارسی، عربی

اجرا در ابزار