مجموعه آثار کنگره بین المللی بزرگداشت هزاره سید مرتضی علم الهدی

مجموعه آثار کنگره بین المللی بزرگداشت هزاره سید مرتضی علم الهدی


50 جلد از آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌الهدی

متن 26 عنوان کتاب در 50 جلد از آثار کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره وفات سید مرتضی علم‌الهدی به همراه کتب مرتبط با آثار ایشان، به زبان‌های عربی و فارسی، در موضوعاتی چون: فقه، اصول فقه، کلام شیعه و ...

اجرا در ابزار