مجموعه آثار استاد محقق سید علی شهرستانی

مجموعه آثار استاد محقق سید علی شهرستانی


مجموعه آثار استاد محقق سیدعلی شهرستانی و دیگر آثار مرتبط به زبان عربی و فارسی در موضوعاتی چون: تاریخ حدیث، نقد و تفسیر حدیث، فقه تطبیقی، احکام، آداب زیارت و فضایل اهل‌بیت(علیهم السلام)

اجرا در ابزار