دانشنامه تفسیر صافی

دانشنامه تفسیر صافی


متن کتاب تفسیر صافی اثر حکیم، محدث و مفسر، محمد بن شاه‌مرتضی، ملقب به ملا محسن فیض کاشانی

طبقه‌بندی مطالب کتاب تفسیر صافی به صورت درختواره‌ای در سه شاخه اصلی: ـ اعلام: اوصاف الباری؛ معصومان؛ انبیاء و صالحان؛ رجال؛ نساء؛ قراء؛ جن و ملک؛ کتب آسمانی؛ اماکن؛ ادیان، فرق و قبایل؛ اسباب نزول؛ ـ علوم قرآن: سور مکی، سور مدنی، سور مکی و مدنی، اسامی آیات و سور، عدد آیات سور، ناسخ و منسوخ؛ ـ مفاهیم: وقایع و ایام، ادعیه، آراء تفسیری فیض، براهین و ردود، وجه تسمیه، مفاهیم فقهی، مطالب ادبی، اسناد، روایات موضوعی، روایات فضائل، نقد روایات، قرائت، روایات تفسیری.

اجرا در ابزار