دانشنامه تفسیر طبری

دانشنامه تفسیر طبری


متن کتاب تفسیر طبری (چاپ دار الهجر)، اثر مورخ و مفسر نامی جهان اسلام ، محمد بن جریر طبری

طبقه بندی مطالب کتاب تفسیر طبری به صورت دانشنامه‌ای در چهار سرفصل: مباحث، اعلام، کلیدواژه‌ها و آیات

اجرا در ابزار