طهورا

طهورا


فصلنامه تخصصي

متن 13 شماره از فصلنامه تخصصی ـ بین المللی «طهورا»، مشتمل بر 85 مقاله از دانش ­پژوهان و اساتید فرهیخته جامعه المصطفی العالمیه، در حوزه مطالعات زنان و خانواده، مبتنی بر مبانی اسلامی و نقد شناسه ­های غیر اسلامی و ...

اجرا در ابزار