مجموعه معارف دانشگاه 6 - ورودی جدید

مجموعه معارف دانشگاه 6 - ورودی جدید


متن دروس اصلی طرح (ضیافت اندیشه دانشجویی) شامل: به سمت خدا، همیشه بهار، دست در دست صبح؛ ارائه کتاب‌‌ های مفید و مرتبط با دروس اصلی همچون: شناخت خدا، شناخت قرآن، ولایت فقیه، غرب‌‌ شناسی، هولوکاست، آیین دوستی و ...

اجرا در ابزار