میراث مشترک ایران و عراق

میراث مشترک ایران و عراق


متن كامل 56 عنوان كتاب در 120 جلد، از آثار منتشرشده درباره ایران و عراق به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، کردی و پهلوی، در موضوعات گوناگونی مانند: علوم و معارف و ...

اجرا در ابزار